Editorial Board
Àvtomatika i Telemekhanika  
S     Russian version

Editorial Board

Editor-in-Chief

Stanislav N. Vassilyev

Deputy Editors-in-Chief

 1. Alexander Kuleshov
 2. Boris Polyak
 3. Evgeny Rubinovich

Executive Editor-in-Chief

Mikhail Khlebnikov

Advisory Board

 1. Felix L. Chernous’ko
 2. Stanislav V. Emel’yanov
 3. Evgeny A. Fedosov
 4. Alexander B. Kurzhanski
 5. Anatoly A. Martynyuk
 6. Evgenii A. Mikrin
 7. Pavel P. Parkhomenko
 8. Vladimir G. Peshekhonov
 9. Yuri S. Popkov
 10. Vladislav Rutkovsky

Associate Editors

 1. Fuad Aleskerov
 2. Natalia Bakhtadze
 3. Alexey Bobtsov
 4. Pavel Chebotarev
 5. Alexander Fradkov
 6. Victor Glumov
 7. Mikhail Goubko
 8. Oleg Granichin
 9. Mikhail Khrustalev
 10. Andrey Kibzun
 11. Alexander Krasnosel’skii
 12. Svetlana Krasnova
 13. Alexander Krishchenko
 14. Alexander Kurdyukov
 15. Alexei Kushner
 16. Oleg Kuznetsov
 17. Alexander Lazarev
 18. Gennady Leonov
 19. Andrey Lyakhov
 20. Alexander Matasov
 21. Semyon Meerkov (USA)
 22. Anatolii Mikhal’skii
 23. Boris Miller
 24. Alexander Nazin
 25. Arkadi Nemirovski (USA)
 26. Dmitry Novikov
 27. Pavel Pakshin
 28. Andrey Polyakov (France)
 29. Lev Rapoport
 30. Ilya Roublev
 31. Pavel Shcherbakov
 32. Andrei Sobolevski
 33. Oleg Stepanov
 34. Alexandre Tsybakov (France)
 35. Vadim Utkin (USA)
 36. Vladimir Vasil’ev
 37. Vladimir Vishnevskiy
 38. Konstantin Vorontsov

Staff Editor

Elena Martekhina

ICS RAS 2016