Editorial Board
Àvtomatika i Telemekhanika  
S     Russian version

Editorial Board

Editor-in-Chief

Stanislav N. Vassilyev

Deputy Editors-in-Chief

 1. Alexander Kuleshov
 2. Boris Polyak
 3. Evgeny Rubinovich

Executive Editor-in-Chief

Mikhail Khlebnikov

Advisory Board

 1. Felix L. Chernous’ko
 2. Stanislav V. Emel’yanov
 3. Evgeny A. Fedosov
 4. Alexander B. Kurzhanski
 5. Anatoly A. Martynyuk
 6. Evgenii A. Mikrin
 7. Pavel P. Parkhomenko
 8. Vladimir G. Peshekhonov
 9. Yuri S. Popkov
 10. Vladislav Rutkovsky

Associate Editors

 1. Fuad Aleskerov
 2. Natalia Bakhtadze
 3. Alexey Bobtsov
 4. Pavel Chebotarev
 5. Alexander Fradkov
 6. Victor Glumov
 7. Mikhail Goubko
 8. Oleg Granichin
 9. Mikhail Karavay
 10. Mikhail Khrustalev
 11. Andrey Kibzun
 12. Alexander Krasnosel’skii
 13. Svetlana Krasnova
 14. Alexander Krishchenko
 15. Alexander Kurdyukov
 16. Alexei Kushner
 17. Oleg Kuznetsov
 18. Alexander Lazarev
 19. Andrey Lyakhov
 20. Alexander Matasov
 21. Semyon Meerkov (USA)
 22. Anatolii Mikhal’skii
 23. Boris Miller
 24. Alexander Nazin
 25. Arkadi Nemirovski (USA)
 26. Dmitry Novikov
 27. Alexander Oleynikov
 28. Pavel Pakshin
 29. Andrey Polyakov (France)
 30. Lev Rapoport
 31. Ilya Roublev
 32. Pavel Shcherbakov
 33. Andrei Sobolevski
 34. Oleg Stepanov
 35. Alexandre Tsybakov (France)
 36. Vadim Utkin (USA)
 37. Vladimir Vasil’ev
 38. Vladimir Vishnevskiy
 39. Konstantin Vorontsov

Staff Editor

Elena Martekhina

ICS RAS 2016