Editorial Board
Àvtomatika i Telemekhanika  
S     Russian version

Editorial Board

Editor-in-Chief

Stanislav N. Vassilyev

Deputy Editors-in-Chief

 1. Alexander Kuleshov
 2. Boris Polyak
 3. E.Ya. Rubinovich

Executive Editor-in-Chief

Mikhail Khlebnikov

Advisory Board

 1. Felix L. Chernous’ko
 2. Stanislav V. Emel’yanov
 3. Evgeny A. Fedosov
 4. Alexander B. Kurzhanski
 5. Anatoly A. Martynyuk
 6. Evgenii A. Mikrin
 7. Pavel P. Parkhomenko
 8. Vladimir G. Peshekhonov
 9. Yuri S. Popkov
 10. Vladislav Rutkovsky

Associate Editors

 1. Fuad Aleskerov
 2. Natalia Bakhtadze
 3. Alexey Bobtsov
 4. Pavel Chebotarev
 5. Alexander Fradkov
 6. Alexander Gasnikov
 7. Victor Glumov
 8. Mikhail Goubko
 9. Oleg Granichin
 10. M.M. Khrustalev
 11. Andrey Kibzun
 12. Alexander Krasnosel’skii
 13. Svetlana Krasnova
 14. A.P. Krishchenko
 15. Alexander Kurdyukov
 16. Alexei Kushner
 17. Oleg Kuznetsov
 18. Alexander Lazarev
 19. Gennady Leonov
 20. Andrey Lyakhov
 21. Alexander Matasov
 22. Semyon Meerkov (USA)
 23. A.I. Mikhal’skii
 24. Boris Miller
 25. Alexander Nazin
 26. Arkadi Nemirovski (USA)
 27. Dmitry Novikov
 28. Pavel Pakshin
 29. Andrey Polyakov (France)
 30. Lev Rapoport
 31. Ilya Roublev
 32. Pavel Shcherbakov
 33. Oleg Stepanov
 34. Alexandre Tsybakov (France)
 35. Vadim Utkin (USA)
 36. V.I. Vasil’ev
 37. Valentina Victorova
 38. Vladimir Vishnevskiy
 39. K.V. Vorontsov

Staff Editor

Elena Martekhina

ICS RAS 2016